Copilot GAP Assessment

Med Copilot Assessment er det nu let at involvere medarbejderne og dermed sikre projektet og de ansvarlige optimale rammer for at lykkedes. Alene involveringen af medarbejderne er et afgørende “Tipping Point” både ift at lave den optimale plan, sikre opbakningen og indfri business casen.

Vores Copilot artikel kan bruges som inspiration til hvorfor man børn arbejde med en CoPilot assessment og hvilken værdi det giver.